Privacyverklaring Catch that Wave

Catch that Wave, gevestigd in Den Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Sophieke van Ginkel
https://www.catchthatwave.nl
sophieke@catchthatwave.nl
+31 6 24603749

Persoonsgegevens die wij verwerken

Catch that Wave verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–       Voor- en achternaam
–       Geslacht
–       Adresgegevens
–       Telefoonnummer
–       E-mailadres
–       Datum waarop wij jou hebben begeleid/gecoacht
–       Totaal aantal uren begeleiding/coaching
–       IP-adres
–       Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
–       Gegevens over jouw activiteiten op onze website
–       Internetbrowser en apparaat type
–       Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Catch that Wave verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid, indien en voor zover ter sprake komt en relevant is tijdens een coachtraject.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Catch that Wave verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–       Het leveren van diensten
–       Het uitvoeren van de dienstverlenings/coach overeenkomst
–       Het afhandelen van jouw betaling
–       Als je je voor deze service hebt aangemeld het verzenden van onze nieuwsbrief en/of het toesturen van een automatisch bericht als er een nieuwe blogpost is verschenen.
–       Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–       Het bijhouden van het coachinglog (naam, e-mailadres, gecoacht aantal uren) waarmee Catch that Wave bij de International Coach Federation kan aantonen het aantal voor certificering vereiste uren te hebben gecoacht.
–       Catch that Wave analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
–       Catch that Wave verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Catch that Wave neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Catch that Wave bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een cliëntovereenkomst
Bewaartermijn: zolang de cliëntovereenkomst in uitvoering is en zeven jaar daarna.
Reden: voor de levering van de diensten en producten, de bedrijfsadministratie, en de wettelijke bewaartermijn fiscus.

Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een informatieaanvraag om mogelijk een cliëntovereenkomst aan te gaan, zonder dat dit tot een overeenkomst heeft geleid
Bewaartermijn: zolang wij contact hebben over de informatieaanvraag en twee jaar daarna, of tot jouw eerdere verzoek om verwijdering van je gegevens. (Wanneer ons contact leidt tot een cliëntovereenkomst, zie dan hierboven bij ‘Persoonsgegevens ten behoeve van een cliëntovereenkomst’.)
Reden: om je vragen op te kunnen volgen en je te kunnen informeren over diensten en producten.

Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een kennisgeving dat er een nieuwe blogpost op de website is verschenen en/of het toesturen van de nieuwsbrief
Bewaartermijn: zolang de website bestaat tenzij jij je eerder hebt uitgeschreven voor deze service(s). Je kunt je met de link onderaan elke mail uitschrijven.
Reden: om te kunnen voldoen aan je eigen verzoek op de hoogte gesteld te worden van het verschijnen van een nieuwe post op deze website en/of om de nieuwsbrief te ontvangen.

Persoonsgegevens verzameld via cookies op de website
In google-analytics heb ik ingesteld dat alle informatie verzameld via de analytics-cookie na 2 jaar automatisch wordt verwijderd.
Reden: om inzicht te krijgen in het algemene gebruik van de website en om de website steeds te kunnen verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Catch that Wave verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Catch that Wave blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen gegevens met de volgende partijen:
–       E-boekhouden: online financiële administratie
–       Bavius Boekhouden: online financiële administratie

De coachingslog deel ik met de International Coach Federation, maar jouw gegevens maken daar slechts deel van uit na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Catch that Wave gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op de website van Catch that Wave wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Catch that Wave gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Catch that Wave heeft hier geen invloed op. Catch that Wave heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Catch that Wave en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sophieke@catchthatwave.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Catch that Wave wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Catch that Wave neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sophieke@catchthatwave.nl

Download hier de Privacyverklaring