+ 31 6 24603749 sophieke@catchthatwave.nl

Disclaimer

 

Algemeen

Catch that Wave (KvK 72950803), hierna te noemen ‘Catch that Wave’ verleent hierbij toegang tot de website www.catchthatwave.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Catch that Wave’ en derden zijn aangeleverd. ‘Catch that Wave’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Catch that Wave geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘Catch that Wave’ zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen krijg je uit een coaching- of begeleidingstraject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. De prijzen op deze website zijn exclusief BTW.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Catch that Wave’ informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Catch that Wave’.